Friday, May 29, 2015

Sabak Bernam kisah yang dilupakan.SEJARAH RINGKAS DAERAH SABAK BERNAM

Mengikut apa yang telah dapat dikumpulkan daripada orang-orang tua di Sabak Bernam, bahawa nama Sabak Bernam ini adalah berpunca dari perkataan 'Sahabat Berenam'. Menurut ceritanya, adalah diketahui bahawa terdapat seramai enam (6) orang yang bersaudara telah mudik ke hulu Sungai Bernam dan mereka dapati ada sebatang kayu yang tumbang dan menghalang laluan sungai. Mereka telah bertindak memotong kayu tersebut dan meneruskan perjalanan ke hulu sungai. Sungguhpun kesahihan cerita ini tidak dapat dibuktikan, namun terdapat sedikit sebanyak bukti yang berkaitan dengan Sahabat Berenam ini iaitu kubur-kubur mereka dikatakan masih boleh dijumpai hingga hari ini, iaitu di kawasan yang dikenali sebagai keramat-keramat berikut :
  1. Keramat Pantai Landu;
  2. Keramat Kemboja; 
  3. Keramat Lubuk Pusing;
  4. Keramat Sepong;
  5. Keramat Kanji; dan
  6. Keramat Teluk Rubiah.
Kesemua mereka dipercayai meninggal dunia di tempat yang berbeza dalam Daerah Sabak Bernam. Ada pendapat mengatakan, setiap  seorang daripada mereka meninggal dunia di Ulu Bernam, Pantai Landu, Seberang Kota, Sungai Langatau Tanjung Medan, Keranji dan Pantai Kampung Kemboja. Sebab kedatangan mereka pula tidak diketahui. Seorang daripada mereka yang tiba di Keranji telah dianggap pahlawan oleh penduduk kampung itu kerana membantu penduduk menentang orang-orang Aceh yang datang menyerang Keranji.

Menurut cerita yang lain pula, nama Sabak Bernam diperolehi daripada satu peristiwa iaitu pada tahun 1880, terdapat seramai enam(6) orang iaitu terdiri daripada bekas pembesar Aceh dan Sumatera yang telah meninggalkan negeri masing-masing dan datang ke Tanah Melayu ini. Mereka berenam yang merupakan golongan pembesar dan bangsawan dikatakan melarikan diri akibat peperangan yang berlaku  di negara mereka. Mereka telah berpakat mengharungi Selat Melaka dan masuk ke kuala sebuah sungai,yang mana sebelum itu sungai tersebut masih belum ada namanya yang diketahui. Sungai ini kemudiannya dinamakan Sungai Bernam mangambil sempena jumlah enam (6) orang ketua yang menyertai pelayaran tersebut.

Mereka kemudiannya telah mudik ke hulu sungai tersebut. Dalam perjalanan untuk bermalam, mereka telah berjumpa dengan satu tempat yang sedikit tinggi seperti busut, maka disitulah mereka membuat pondok untuk berteduh. Untuk memasak makanan, mereka telah menebuk tanah untuk dijadikan sebagai tungku dapur. Maka dapur daripada tanah itulah dipanggil sebagai 'Sabak' mengikut bahasa mereka.

Oleh yang demikian, mengambil sempena peristiwa memasak makanan dengan dapur yang diperbuat daripada tanah itu, maka kawasan itu diberi nama 'Sabak' dan kerana mereka pula ada berenam orang, sungai yang menjadi laluan tersebut dinamakan 'Sungai Bernam' dan tempat mereka tinggal pula dinamakan 'Sabak Bernam'. Menurut cerita lagi, mereka yang berenam itu terdiri daripada:

 (i)   Tuan Syed Ahmad;
 (ii)  Tuan Sharifah Intan/Mastura;
 (iii)  Tuan Sharifah Robiah;
 (iv)  Tuan Haji Salim;
 (v)   Datuk Dalang; dan
 (vi)  Datuk Menteri.

Menurut sejarah orang dahulu pula, Sabak Bernam dikatakan telah wujud sejak tahun 1720 yang mana di masa itu Sabak Bernam berada dibawah pemerintahan Raja Muda Perak yang bergalar Raja Inu. Semasa itu, Putera Sultan Ibrahim iaitu Sultan Selangor yang kedua dan memerintah dari tahun 1778 hingga 1826, yang bernama Raja Onus bersama kaum keluarga dan isterinya telah berpindah ke Sabak Bernam dengan seorang sahabat karibnya bernama Haji Ali yang juga membawa keluarga dan isterinya. Raja Onus telah memilih tempat tinggal di tebing Sungai Bernam iaitu di sebelah Negeri Selangor. Raja Onus mempunyai putera seramai lima (5) orang iaitu Raja Hitam, Raja Indut, Raja Mat Aris, Raja Abidin dan Raja Nordin.

Apabila Raja Onus meninggal dunia, maka puteranya yang sulung iaitu Raja Hitam dengan dipersetujui oleh semua saudaranya telah menggantikan tempat Raja Onus. Beliau telah memilih tempat tinggalnya di sebelah Negeri Selangor dan mendirikan kota yang dikenali dengan nama Kota Raja Hitam. Tempat tersebut pernah dikenali juga dengan nama Istana Hinggap Sultan Selangor.

Raja Hitam telah beristerikan seorang wanita bernama Dasimah dan mereka mendapat beberapa orang putera dan puteri iaitu Raja Tahir, Raja Ja'afar, Raja Nuteh, Raja Chik dan Raja Enson. Raja Tahir, Raja Ja'afar dan Raja Chik telah meninggalkan beberapa orang anak laki-laki dan perempuan.

Apabila Raja Hitam menggantikan Raja Onus, maka Raja Hitam telah melantik saudaranya Raja Indut menjadi Majistret untuk membicarakan jika ada kes-kes untuk dibicarakan. Semasa pentadbiran Raja Hitam, Residen British Negeri Selangor telah beberapa kali memujuk Raja Hitam agar bersetuju supaya Sabak Bernam diletakkan di bawah pentadbiran Inggeris di Negeri Selangor, tetapi permintaan ini telah ditolak oleh Raja Hitam.

Pihak Inggeris tidak berputus asa dan telah menghantar pegawainya bernama Mr. Roger bagi memujuk Raja Hitam dengan memberikan janji-janji untuk kebaikan anak cucu Raja Hitam pada masa akan datang. Akhirnya Raja Hitam telah berunding dengan saudara-saudaranya dan telah bersetuju meletakkan Sabak Bernam di bawah tadbiran Inggeris di Negeri Selangor. Residen British Selangor telah memberikan surat bercap mohor yang memberi jaminan kepada semua waris Raja Hitam.

Setelah Sabak Bernam diletakkan di bawah tadbiran Negeri Selangor, pada tahun 1876, dalam surat bertarikh 13 haribulan Ogos, Residen British Selangor Bernama Kapten Bloomfield Douglas telah menulis surat kepada Raja Hitam yang berbunyi seperti berikut:

 "Surat daripada Kapten Bloomfield Douglas Residen British Negeri Selangor kepada Raja Hitam ibni Al-Mahrum Raja Yunus di Sabak Bernam bertarikh pada 13 haribulan Ogos 1876 mengenai peraturan baru untuk mengadakan pegawai orang putih Edward Neubroner memengang jawatan Collector of Land Revenue (Pemungut Hasil) Magistrate Police Sabak Bernam."

Dengan penerimaan surat tersebut, maka kuasa pemerintahan Raja Hitam di Sabak Bernam telah berakhir. Semasa pemerintahan Edward Neubroner, beliau telah membina sebuah Pejabat Kerajaan dan sebuah balai polis yang dianggotai oleh seramai dua (2) orang mata-mata sahaja pada mulanya.

Setelah Sabak Bernam diletakkan di bawah tadbiran Negeri Selangor, maka mulalah bangsa-bangsa lain seperti Inggeris, Cina dan India berhijrah ke Sabak Bernam. Orang Inggeris telah membuka tanah untuk dijadikan ladang-ladang seperti Ladang Torkington, Ladang Rajah Hitam, Ladang Sungai Bernam dan Ladang Bagan Terap. Mereka menggunakan buruh dari kalangan orang India yang dibawa masuk dari India. Di kalangan orang Cina pula, mereka yang tinggal di pekan telah membuka perniagaan seperti kedai menjual minuman (kopi dan teh), dan ada juga yang menjalankan kerja menjual kain baju dan barang-barang runcit.Terdapat juga di kalangan mereka yang tinggal di kawasan pinggir sungai dan laut dan menjadi nelayan.

Pada asalnya, Daerah Sabak Bernam hanya meliputi kawasan dari bahagian utara yang bersempadan dengan Kampung Kota(Perak) hingga ke kawasan Sungai Nibung sahaja. Pada masa kini, kawasan yang diliputi ialah sehingga ke Sungai Burong, Sekinchan. Keluasan kawasan Daerah Sabak Bernam ialah 99,714 hektar.Pada masa lalu, Sabak Bernam hanya meliputi empat (4) sahaja tetap kini telah menjadi lima (5) mukim iaitu Mukim Sabak, Bagan Nahkoda Omar/Sungai Air Tawar, Sungai Panjang, Pancang Bedena dan Pasir Panjang.

Pusat pentadbiran daerah ini sejak tahun 1970 ialah di Sungai Besar. Di peringkat awal, Sabak Bernam merupakan daerah kecil kepada Dearah Kuala Selangor dan pusat pentadbirannya adalah bertempat di Mukim Sabak iaitu di kawasan Pekan Sabak Bernam hari ini. Perpindahan ibu pejabat pentadbiran daerah ke Sungai Besar adalah disebabkan kawasan Pekan Sabak Bernam yang lama sering dibanjiri air pasang dari Sungai Bernam. Ini disebabkan oleh kedudukan kawasan pekan yang berhampiran dengan sungai utama kawasan ini.

Semasa Sabak Bernam menjadi Daerah Kecil kepada Kuala Selangor, jarak daerah ini dari Kuala Selangor adalah sejauh 40 batu. Pada masa lalu, tiada kemudahan jalan perhubungan iaitu jalan raya di antara kedua-dua kawasan. Para penduduk hanya menggunakan jalan rentas (pintas) iaitu jalan darat yang dikenali sebagai jalan tanah bakar untuk tujuan perhubungan antara kawasan.

Disebabkan jauhnya ibu pejabat dearah di Kuala Selangor dengan Daerah Sabak Bernam, maka pada tahun 1954, penduduk Sabak Bernam dengan dipimpin oleh Yang Dipertua Persatuan Melayu Daerah Sabak Bernam telah mengadakan satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh semua ketua-ketua kaum bagi membincangkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penduduk daerah ini yang tertinggal dalam pelbagai lapangan.

Akhirnya, mereka telah bersetuju untuk mengemukakan satu Memorandum dan menyampaikan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, memohon supaya Sabak Bernam dijadikan sebagai Daerah Ketujuh di Negeri Selangor. Mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh Dato' Onn bin Ja'afar yang pada masa itu memegang jawatan berkaitan Hal Ehwal Dalam Negeri, dan turut dihadiri oleh Y.M. Raja Ayub bin Raja Haji Bot dan Mr. K.V. Thaver yang mana kedua-keduanya adalah ahli Legislative Council Negeri Selangor. Mesyuarat tersebut bertempat di bangunan Persatuan Melayu Daerah Sabak Bernam.

Dari segi pembangunan ekonomi, hampir 50 peratus tanah di daerah Sabak Bernam digunakan bagi tujuan pertanian iaitu tanaman kelapa, padi, kelapa sawit, koko, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman utama yang menjadi sumber pendapatan ialah padi, kelapa dan koko.

Masyarakat di Sabak Bernam pula adalah terdiri daripada orang Melayu berketurunan suku Jawa, Banjar, Kampar dan Melayu Bugis. Mereka terdiri dari kalangan masyarakat Melayu yang mempunyai loghat dan adat yang berlainan. Jika diteliti, terdapat sedikit pengkhususan kawasan tempat tinggal di kalangan suku-suku yang berbeza. Contohnya seperti di Kampung Batu 40 dan Kampung Sungai Panjang, kebanyakan penduduknya adalah berketurunan Bugis dan Jawa. Pada masa lalu, terdapat kawasan yang dipanggil Kampung Sungai Bugis kerana ramai penduduk di daerah ini berketurunan Bugis.
 

Monday, May 18, 2015

Asal Usul Negeri Perak

Di Negeri Perak sebelum tahun 1520, ada dua orang Mubaligh Islam adik beradik yang datangnya daripada Mekah. Kedua Mubaligh Islam yang tersebut itu yang tua nya bernama Syed Ali dan yang muda nya bernama Syed Abdul Manaf. Maka kedua Mubaligh yang ulung itu telah mengIslamkan ramai orang-orang Melayu Perak pada ketika itu dan kedua Mubaligh tersebut terkenal dengan nama Keramat Mata Kucing dan Keramat Mata Sabun.

Di Negeri Perak pada masa yang tersebut, Raja nya belum bergelar Sultan, hanya dengan nama HALUAN. Maka Haluan Negeri Perak pada masa itu bernama Tok Masuka dan orang-orang besarnya diantaranya bernama Tun Saban, Nakhoda Kassim, Puteri Darah Putih anak Penghulu Semang, Hulu-Perak. Didalam pemerintahan Haluan Paduka Tok Masuka pada masa itu maka mulalah ramai orang Melayu Perak menukarkan ugama mereka daripada Hindu dan ugama Buddha kepada Ugama Islam. Dengan adanya Ugama Islam yang baru muncul itu maka banyaklah adat-adat istiadat yang terkenal dengan nama Adat Istiadat Gangga Nagara diubah satu demi satu, daripada upacara acara Hindu kepada acara mengikut syariat Islam. Dengan campur tangan kedua Keramat Mubaligh Islam Arab itu berkenaan dengan masyarakat Melayu Perak yang dinamakan Adat Istiadat Melayu Perak. Ini telah secara tidak langsung menjadikan Tun Saban, pembesar Perak ketika itu tidak senang hati.

Pada suatu hari,, Tun Saban telah memberi perintah supaya kedua Keramat Mubaligh Islam itu dibunuh. Seorang puteranya yang bernama Tun Kelewang menyahut perintah tersebut. Maka Tun Kelewang pun mengambil senjatanya dan turun menuju ketempat dua Keramat Islam itu, maka tujuan nya ialah untuk menamatkan riwayat kedua Keramat Mubaligh Islam yang tersebut. Mana-mana rakyat yang tahu akan peristiwa yang bakal berlaku tersebut menunggu-nunggu akan peristiwa ngeri itu berlaku.

Didalam perjalanan Tun Kelewang di tengah jalan, dengan tak semena mena berbunyilah halalintar membelah bumi dengan kuatnya, didalam kilat menyabung itu Tun Kelewang pun terkena petir dan gugurlah kebumi lalu mati lah ia disitu juga. Maka petir itulah senjata yang didatangkan Allah swt bagi membunuh musuh kepada kedua Keramat itu. Dengan kematian Tun Kelewang yang diluar jangkaan dan dugaan, semenjak itu orang-orang Perak baharulah mengatakan dua Mubaligh Islam itu Keramat.

Satelah mati Haluan Tok Paduka Masuka Perak didalam lingkungan tahun 1525, maka kedua Kerabat iitulah yang memberitahu kepada Tun Saban, supaya, iaitu :-
1.    Nama gelaran HALUAN digantikan dengan nama gelaran SULTAN.
2.    Kerana Tok Masuka tidak mempunyai zuriat anak lelaki, maka Sultan pertama Negeri Perak hendaklah diambil Raja Muzzaffar Shah, iaitu putera kepada Sultan Mahmud Shah, Kampar (Sumatera), bekas Sultan Melaka yang akhir, ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama dan ulung.

Tun Saban mahu tidak mahu terpaksa menurut kata sebagaimana yang dikehendaki oleh kedua Mubaligh Islamm itu, terpaksalah dilaksanakan juga. Pada tahun berikutnya berlakulah peristiwa Pertabalan Kesultanan Negeri Perak dan nama Haluan Negara (Gangga Negara) ditukarkan kepada nama Negeri Perak.  Raja Muzzaffar Shah telah ditabalkan sebagai Sultan Perak yang Pertama dengan gelaran Paduka Seri Sultan Muzzaffar Shah 1.
Daripada ajaran Islam kedua Mubaligh Islam itu maka  ada lima Orang Besar Perak menjadi alim didalam Ilmu Ketuhanan. Maka empat yang menjadi Keramat dan seorang menjadi Rijaibul'Ghaib, maka Orang Besar yang menjadi Keramat itu ialah :-
1.    Nakhoda Kassim, yang terkenal dengan nama Keramat Beting Beras Basah.
2.    Isteri Nakhoda Kassim yang bernama Puteri Darah Putih anak Penghulu Semang.
3.    Anak angkat Nakhoda Kassim yang dikenali dengan nama Tok Pelandok.
4.    Isteri Tok Pelandok, anak nagkat Puteri Darah Putih, terkenal dengan nama Keramat Tok Temong.

Tun Sabah yang dahulunya memusuhi kedua Keramat Arab yang tersebut, akhirnya menjadi sahabat karib Keramat Mata Sabun dan Keramat Mata Kucing.  Walau bagaimana berlaku perbelahan dan persengkataan dengan Sultan Perak ketika itu dan Tun Saban telah di bunuh oleh Megat Terawis atas perintah Sultan. Namun ada orang yang mengatakan Tun Saban tidak mati malah beliau telah ghaib menjadi Rijaibul'Ghaib.
Bermula daripada tahun era berikutnya Negeri Perak telah di perintah oleh Sultan mengikut salahsilah Undang-Undang 99 Negeri Perak. Sahingga kini Negeri Perak telah diperintah oleh 34 orang Sultan......info klik sini  
Lihat pertabalan Sultan Perak pada 1985 di bawah 

Sunday, May 17, 2015

Rahsia Kesultanan Perak [ Kisah dari Bagan Datoh ]

Alhamdulillah Panglima baru sahaja tiba di rumah dari lawatan ke Bagan Datoh Perak. Program sehari bersama Menteri Pertahanan dan juga Naib Presiden Umno di sana yang disertai sekumpulan bloggers dan facebookers sangat bermakna kepada diri Panglima. Banyak perkara telah diperolehi dan banyak 'rahsia' telah dibuka oleh Allah. Antaranya cerita Beting Beras Basah. Kunjungan kami ke sana dibantu oleh Pak Ayob seorang warga tempatan yang menerangkan sejarah tempat berkenaan dengan mendalam. Jarak rumah ibubapa DS Zahid Hamidi dengan Beting Beras Basah mengambil masa 10 minit sahaja menggunakan jalan darat

Memandangkan jam kini sudah 2.55 pagi dan badan pun dah penat sangat maka Insya Allah artikel seterusnya tentang program hari ini akan menyusul esok pagi. Terlalu banyak perkara ingin dikongsi bersama. Tetapi berikan saya sedikit masa sebelum ia disiarkan di sini untuk tatapan anda semua. Sementara itu, anda bolehlah membaca kisah Beting Beras Basah di Bagan Datoh ini seperti mana yang diterbitkan di bawah
Terima kasih kepada DS Zahid Hamidi dan pegawai khas beliau En Zamri yang sudi menjemput kami pengendali media baru untuk mengenali lebih dekat kehidupan sebalik tabir beliau sebagai Ahli Parlimen Bagan Datoh.  Peluang ini rezeki terpijak memandangkan khabarnya ramai blogger Semenanjung kini berada di Sarawak tidak dapat turut serta kali ini. Jemputan ini sangat dihargai Panglima kerana bukan semua dapat atau diundang untuk bersama Menteri Kanan Kabinet Malaysia DS Zahid Hamidi dari pagi hingga malam. Bayangkan 13 program bertemu rakyat berbagai kaum berjaya dihabiskan sejak 9 pagi hingga 9 malam bertemu segenap lapisan masyarakat. 

Tenaga yang ada boleh kalahkan orang muda beb ! 
Ok jumpa lagi esok dan banyak 'rahsia' ke Bagan Datoh kali ini akan dibuka apabila tiba masanya...
Beting Beras Basah adalah sebuah tempat yang terletak di muara Sungai Perak berhampiran dengan pekan Bagan Datoh, Perak. Terdapat dua cara untuk sampai ke Beting Beras Basah iaitu dengan melalui jalan darat dan jalan laut. Dari Teluk Intan, jika melalui jalan raya jaraknya ialah sejauh 45 km menuju ke Pekan Bagan Datoh. Setelah sampai di pekan tersebut, pengangkutan seterusnya ialah dengan menaiki bot atau sampan untuk ke sana atau melalui Kampung Sg Balai dengan mengikut jalan darat yang mempunyai jambatan. 

Selain melalui Kuala Sungai Perak, Beting Beras Basah juga boleh dilawati melalui jalan pintas iaitu dari Kampung Sungai Balai Baroh, Bagan Datoh, dengan menempuh jalan tar kecil sejauh enam kilometer yang hanya boleh dilalui dengan motor dan kenderaan kecil sahaja. Satu lagi cara ialah dengan meredah jalan kebun kelapa sawit dari pekan kecil Rungkup. Dari situ, kenderaan perlu ditinggalkan dan terpaksa berjalan kaki meredah paya bakau sejauh hampir setengah kilometer.

Sejarah Kesultanan Perak bermula pada awal abad ke 15 iaitu pada tahun 1528 dimana Sultan Perak yang pertama, Paduka Seri Sultan Muzzaffar Shah I telah ditabalkan di Beting Beras Basah, di kuala Sungai Perak berhampiran pekan Bagan Datoh. Sebelumnya, dua pembesar Perak iaitu Tun Saban dan Nakhoda Kassim telah menghadap Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka yang bersemayam di Kampar untuk memperkenankan seorang puteranya untuk dijadikan Sultan Perak. Baginda telah memperkenan permintaan tersebut dan mengarahkan putera keduanya iaitu Raja Muzaffar Shah ke Perak.

Sewaktu Bahtera baginda menghampiri di kuala Sungai Perak dan sampai ke kawasan Beting Beras Basah, bahtera baginda telah dipukul ombak yang besar dan terdampar secara tiba-tiba diatas satu beting ditengah lautan tersebut. Baginda telah mengarahkan supaya dibuangkan ke laut barang-barang yang berat, namun laut tetap bergelora. Lalu baginda pun berseru :

"Sekongkong Tanah Minangkabau
Di lengkong ular Saktimuna
Perpisahan Beta di selat Melaka
Jika Sah Beta Raja berdaulat
Lepaslah sekalian malapetaka"

Sultan Muzzaffar lantas mengambil mahkota baginda lalu membuangnya ke dalam laut. Secara tiba-tiba laut yang bergelora itu tenang kembali seperti biasa. Bahtera baginda dapat belayar semula seperti sediakala. Serentak dengan itu, Tun Saban dan pengikutnya melaungkan "DAULAT TUANKU" dan baginda Sultan Muzzaffar Shah pun ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama di Beting Beras Basah. Disebabkan peristiwa tersebut, baginda telah mengambil keputusan untuk mendarat di Beting Beras Basah dan ditabalkan sebelum meneruskan pelayaran baginda.

Sejak itu, setiap Sultan Perak yang akan ditabalkan disyaratkan datang ke Beting Beras Basah ini untuk istiadat pertabalan pusaka dan bersiram tabal dan beberapa upacara lain yang akan disempurnakan oleh Pawang Diraja. Selain Sultan, Raja Perempuan juga harus melakukan upacara yang sama. Kali terakhir upacara tabal raja ialah sewaktu pertabalan Sultan Azlan Shah dan Raja Perempuan Bainun pada penghujung tahun 1985. Menurut cerita orang-orang tua di Bagan Datoh, sewaktu Almarhum Sultan Idris hendak ditabalkan menjadi Sultan Perak ke 33, dalam tahun 1963, baginda telah menyusur menggunakan sampan kecil hingga sampai di tapak tempat Sultan Muzaffar Shah mendarat pada 1528.

Sejarah lama ada menyebut bahawa Raja Ahmad yang merupakan putera kedua Sultan Abdul Malek Shah (Sultan Perak ke 19 yang bertakhta dari tahun 1808 hingga 1825) adalah merupakan seorang Pawang Diraja yang sangat masyhur satu masa dahulu. Sebagai Pawang Diraja, Raja Ahmad sangat arif tentang kejadian-kejadian ghaib termasuk yang berhubungkait dengan makhluk halus. Atas kebolehannya itu, baginda dilantik oleh kekandanya Sultan Abdullah Muazzam Shah, Sultan Perak ke 20 (1825 – 1830 ) untuk menjaga jin kerajaan negeri Perak di Beting Beras Basah di Kuala Sungai Perak. Raja Ahmad mangkat ( terjatuh di Kuala Sungai Terus ) kira-kira dalam tahun 1827 dan selepas itu, tidak diketahui siapa penjaga Jin Kerajaan Negeri Perak seterusnya.

Saturday, May 16, 2015

Istana Raja Muda yang dilupakan

Istana Raja Muda (The regent's palace), Teluk Intan, Perak

Assalamualaikum semua... Setelah berehat seminggu, sampailah masa untuk membuat satu cerita bergambar baru... Kali ini mengenai sebuah istana lama yang terbengkalai di Perak. Sila! :]
Greetings all... After resting for a week, came the time to make a new pictorial story... This time on an old abandoned palace in Perak. Come! :]

Lihat bangunan buruk yang bersemak ini... Katakanlah, kalau anda tidak melihat tajuk artikel di atas, bangunan apakah anda akan fikirkan ini?
Look at this messy ugly-looking building... Say, if you haven't seen the title of this article above, what building would you think this is?

Itu dia... Satu pandangan daripada dalam...
There.. A look from inside....
Lihat lagi kawasan dalam rumah yang telah dipenuhi semak-samun... Siapa sangka suatu masa dahulu ia adalah sebuah istana kerabat diraja!
Look again inside the house full of growth and foliage... Who would have thought once upon a time it was a palace for royalty!

Dan istana ini bukan milik sebarang kerabat diraja malah milik Raja Muda, bakal seorang Sultan Perak!
And the palace didn't belong to just another royalty but the regent, a future Sultan or ruler of the state of Perak!

Gambar-gambar ini diambil dalam lawatan terakhir saya ke Teluk Intan lebih 2 bulan lalu. Seorang teman kesayangan telah menalifon bertanyakan khabar... Kebetulan beberapa hari sebelumnya, dia ada terbaca sebuah artikel suratkhabar tentang Istana Raja Muda Perak yang terbengkalai di bandar ini lalu meminta saya agar melawatnya.
These pictures were taken during my last visit to Teluk Intan more than 2 months ago. A very dear partner called asking how I was... It happened that a few days before, she read a newspaper article on the Perak regent's palace abandoned at the town and asked me to pay a visit.
Maka pergilah saya pada satu petang 25 Julai 2007. Untuk pengetahuan, saya selalu juga pergi ke Teluk Intan kerana ia adalah bandar kelahiran ayah saya dan tempat keluarganya bertapak turun-temurun! Tetapi itulah kali pertama saya menjejakkan kaki di Istana Raja Muda ini... Kesempatan itupun diambil untuk menggantung poster promosi siri buku "Berpetualang ke Aceh"... Saja, suka-suka...
And so I went there one afternoon 25 Julai 2007. For information, I often visit Teluk Intan as it is the birth-place of my father and his family's place for generations! But it was the first time I set foot in this palace. So I took the opportunity to hang the promotional poster for the "Berpetualang ke Aceh" (literally translated as "The trip to Aceh") book series... That's it, just for fun...

Terasa sedih juga melihat sebuah istana boleh menjadi begini rupa... Suatu masa dahulu, bandar Teluk Intan ialah bandar kediaman rasmi Raja Muda Perak. Tetapi kerabat-kerabat diraja terdekat kini termasuk Raja Muda sekarang, Raja Nazrin Shah ibni Sultan Azlan Shah nampaknya lebih selesa duduk di Ipoh, ibunegeri Perak moden.
I felt quite sad at the condition of the palace... Once upon a time, the town of Teluk Intan was the official town of residence for Perak's regents. But today's close royalties including the current regent, Raja Nazrin Shah ibni Sultan Azlan Shah seem more comfortable staying in Ipoh, the capital of modern Perak.
Saya tidak pasti berapakah umur istana ini... Yang saya tahu ia dibina semasa pihak British masih lagi menjajah Perak. Menurut cerita tempatan ia akhir sekali diduduki tahun 1940an oleh Raja Muda Musa, ayahanda kepada Raja di Hilir sekarang, Raja Jaafar... Raja Muda Musa tidak sempat menjadi Sultan kerana meninggal dunia awal. Malah datuknya yang turut dikenali sebagai Raja Muda Musa juga mengalami nasib yang sama! Untuk pengetahuan, Raja Jaafar ialah anak kepada Raja Muda Musa bin Sultan Abdul Aziz bin Raja Muda Musa bin Sultan Jaafar Muazam Shah , Sultan ke 23 Perak (memerintah 1857-1865).
I'm not sure how old is this palace... What I do know, it was built when the British still occupies Perak. According to local stories, it was last occupied in the 1940s by Raja Muda (regent) Musa, father to Raja di Hilir (the royal who presides over the lower parts of Perak river) Jaafar.... Raja Muda Musa didn't become a Sultan as he died early. In fact his grandfather who is also known as Raja Muda Musa suffered the same fate! For information, Raja Jaafar is son to Raja Muda Musa who is son of Sultan Abdul Aziz, son of Raja Muda Musa, son of Sultan Jaafar Muazam Shah, the 23rd Sultan of Perak (ruled 1857-1865).
Kawasan letak kereta ini malah senibina umum istana ini menggambarkan ciri-ciri British seperti yang terdapat pada banyak rumah bungalow lama seluruh Malaysia yang pernah diduduki pegawai tinggi mereka.
This porch area in fact the palace's overall architecture reflects British influence just like those at many old bungalows in Malaysia which used to be occupied by their high officials.


Itu dia, satu pandangan akhir pada istana tinggal ini... Harap-harap sesuatu dapat dilakukan untuk mengembalikannya kepada keadaan yang lebih elok, sesuai dengan tarafnya sebagai sebuah istana kepada Raja Muda, Insyaallah!
There, one last look at the abandoned palace... Hopefully something could be done to restore it to a better condition, befitting its status as palace for the regent. God willing!
Ini pula gambar istana tersebut pada tahun 1920an seperti yang terpapar dalam Menara Condong Teluk Intan. Boleh tahan cantik bukan? Sekian! :]
Oh... Saya akan membuat satu posting tentang Teluk Intan di blogspotBERPETUALANG KE ACEH sebentar lagi. Sila lihat ya!
This is a picture of the said palace in the 1920s as shown inside the leaning tower of Teluk Intan. Not bad isn't it? That's all! :]
Oh... I will be posting something on Teluk Intan in the blogspotBERPETUALANG KE ACEH soon. Do have a look ya!

p/s:

Dalam ruangan komen di bawah saya telah diberitahu bahawa istana ini sebenarnya diduduki orang hingga tahun 1980an, lebih tepat 1983 iaitu tahun Raja Muda Musa meninggal dunia. Kata-kata saya dalam perenggan-perenggan di atas menyebut ia akhir sekali diduduki tahun 40an sebenarnya adalah kesilapan pernyataan maksud kerana Raja Muda Musa ini juga adalah penghuninya ketika itu. Harap maklum...
In the comments below I was told that the palace was actually occupied until the 1980s, to be more exact in 1983 which is the year when Raja Muda Musa passed away. My words in the paragraphs above saying that it was last occupied in the 40s was actually an error in trying to relay information as the same Raja Muda Musa was also the occupant then. Please take note...Istana Raja Muda, Teluk Intan, Nov 2012

16 November 2012 ·  · Taken in Teluk Intan
Restoration and cleaning up at the former residence of the Raja Muda of Perak. The last RM to occupy it was Raja Azlan. The photos were taken by an ex-schoolmate, Dr. Chan Tong Koon, who has never left his humble hometown. Thanks Chan! I wonder what will eventually become of the Istana?